SZKOLE LETNIEJ MATEMATYKI FINANSOWEJ

Spis wygłoszonych referatów:

Margareta Wiciak - If I Knew How to Make Money…
Agnieszka Rygiel - O arbitrażu dla strategii inwestycyjnych niedopuszczających ...
Przemysław Rola - Analiza techniczna
Rafał Kucharski - Metoda Monte Carlo
Rafał Kucharski - Prezentacja kierunków studiów – Uniwersytet Śląski
Agnieszka Rygiel - Rynek z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
Anna Sulima - Wybrane modele DSGE i ich zastosowanie
Katarzyna Szwedo - Wybrane metody wyceny ryzyka kredytowego
Adam Janik - Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o emeryturach, ale nie macie...
Adam Janik - Czy palący powinni płacić wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Marcin Pitera - Funkcje powiązań, miary zależności i grube ogony, czyli ...
Marcin Pitera - Jak mierzyć ryzyko? Od wariancji po dynamiczne koherentne miary ryzyka
Dariusz Zawisza - Optymalne portfele inwestycyjne
Dariusz Zawisza - Teoria preferencji i jej alternatywy
Marcin Krzywda - Strategie ubezpieczenia portfela
Sebastian Baran - Proces nadwyżki finansowej i wstęp do prawdopodobieństwa ruiny
Jerzy Dzieża - Czy opcje walutowe mogą być toksyczne? Analiza przypadku polskich ...
Jerzy Szczepański - Historia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej...
Jerzy Szczepański - Historia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej...
Armen Edigarian - Rynki niezupełne


asdqwNastępna strona

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.