Osoba kontaktowa:
Dr Wiesław Juda
e-mail: mikragin@poczta.fm

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.